Month: March 2019

Referentiemodellen in het domein Process – Agile-methoden

1 Toelichting In 2001 kwamen vertegenwoordigers van de belangrijke agile-methoden bij elkaar en stelden het Agile Manifesto op. In het manifest wordt agile als een waardepropositie gepositioneerd (Unhelkar, 2013). De aanleiding voor het opstellen van dit Manifesto was om te komen tot betere methoden om software te ontwikkelen. Het Manifesto is een openbaar document (http://agilemanifesto.org/) …

Referentiemodellen in het domein Process – Agile-methoden Read More »

Referentiemodellen in het domein Process – ISO21500

1 Toelichting De ISO21500-richtlijn, de ‘Guidance on project management’, is gepubliceerd in oktober 2012. Het is volgens de ISO-organisatie de eerste wereldwijd geaccepteerde richtlijn voor projectmanagement. ISO21500 wordt gepresenteerd als informatieve (descriptieve) richtlijn. Het is dus nog geen normatieve richtlijn waarop je gecertificeerd kunt worden. Er wordt wel verwezen naar de laatste uitgaven van de …

Referentiemodellen in het domein Process – ISO21500 Read More »

Referentiemodellen in het domein Process – PMBOK Guide

1 Toelichting Het Amerikaanse Project Management Instituut (PMI) is een non-profit-instelling die kennis over projectmanagement bij elkaar brengt met het doel deze kennis te verbeteren. Deze kennis wordt vastgelegd in de ‘Body of Knowledge’, waarin de algemeen geaccepteerde kennis over projectmanagement bijeengebracht is (PMI, 2013). In 1983 publiceerde het PMI voor het eerst globale projectmanagementstandaarden, …

Referentiemodellen in het domein Process – PMBOK Guide Read More »

Referentiemodellen in het domein Process – PRINCE2

‘If you can’t describe what you are doing as a process, you don’t know what you’re doing.’ (W. Edwards Deming) 1  Inleiding In dit hoofdstuk staan de methoden, best practices, standaarden en frameworks beschreven die gerubriceerd zijn onder het domein Process. Per methode, best practice, standaard en framework volgt een toelichting, gebaseerd op de bijbehorende …

Referentiemodellen in het domein Process – PRINCE2 Read More »

Subscribe and receive the ebook: Global Standards and Publications - Edition 2020/2021