Methode CATS CM® – Pijler 1: De Overeengekomen Prestatie versus Alle Overige Contractafspraken

Methode CATS CM® – Pijler 1: De Overeengekomen Prestatie versus Alle Overige Contractafspraken

Auteur: Linda Tonkes

De methode CATS CM® is gebaseerd op 4 pijlers, waarover ik eerder in vogelvlucht schreef bij de introductie van CATS CM. De eerste pijler brengt een onderscheid aan tussen ‘De Overeengekomen Prestatie’ en ‘Alle Overige Contractafspraken’. We maken dit onderscheid om zo het contract te verdelen in twee gebieden, die ieder hun eigen aandacht vereisen. 

Vanuit het gezichtspunt van contractmanagement is de inhoud van ieder contract in twee delen te splitsen: De Overeengekomen Prestatie (DOP) en Alle Overige Contractafspraken (AOC). Dit geldt zowel voor de opdrachtgever als voor de leverancier. Het onderscheid tussen deze twee componenten is in de methode CATS CM® de basis om de verschillende taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van een contract te definiëren, te identificeren en toe te wijzen aan de verschillende rollen. 

De Overeengekomen Prestatie (DOP) 

De Overeengekomen Prestatie betreft, zoals de naam al doet vermoeden de afspraken over de prestaties die moeten worden geleverd. Het gaat hier dan over de vorm waarin de prestatie wordt geleverd, aan welke kenmerken het moet voldoen en hoe er gemeten wordt. Het is zeker niet zo dat alleen de leverancier een prestatie moet leveren. Ook de opdrachtgever heeft een overeengekomen prestatie. Dit zijn de zaken die de opdrachtgever moet regelen om de leverancier in staat te stellen zijn prestatie te leveren​.  

Alle Overige Contractafspraken (AOC) 

Alle andere bepalingen dan De Overeengekomen Prestatie noemen wij ‘Alle Overige Contractafspraken‘. Hier hoort in ieder geval de vergoeding voor de prestatie bij. Maar ook zijn de afspraken over hoe er wordt gehandeld wanneer DOP niet volgens afspraak geleverd wordt onderdeel van Alle Overige Contractafspraken.  

Waarom onderscheid 

Het onderscheid tussen De Overeengekomen Prestatie en Alle Overige Contractafspraken is de basis voor het onderscheid tussen de rol van contractmanager en de rol van realisatie- en verificatiemanager. Deze rollen, met ieder hun eigen aandachtsgebied en focus, zijn onderdeel van de tweede pijler van CATS CM®: de rollen die rondom een contract ontstaan en die voor een succesvolle uitvoering van het contract moeten zijn belegd in de organisatie. 

Dit is de negende blog uit de reeks CATS CM® in een notendop’ waarin we je meenemen in onze visie en methode.  Heb je vragen aan Linda Tonkes en Gert-Jan Vlasveld, de auteurs van het boek CATS CM® versie 4? Stuur een mail naar secretariaat @cmpartners.nl! 

Publicatie: Van Haren Publishing 
Verkoop: Managementboek 

The post Methode CATS CM® – Pijler 1: De Overeengekomen Prestatie versus Alle Overige Contractafspraken appeared first on EN | Van Haren Publishing.

Subscribe and receive the ebook: Global Standards and Publications - Edition 2020/2021