Month: May 2019

Wat is BiSL Next?

BiSL is een afkorting voor Business Information Services Library. Het is een leveranciers onafhankelijke publiek domein bibliotheek met handleiding en good practics voor de implementatie van business informatie management en informatie/data management.   Waarom BiSL-Next Organisaties moeten omgaan met ongekende vormen van verandering in de manier waarop zij hun business voeren. Vaak worden deze wijzigingen door …

Wat is BiSL Next? Read More »

Talking about numbers, A mathematical voyage of discovery / Over getallen gesproken, Een wiskundige ontdekkingsreis

  What to do without numbers? Communication should be impossible. Numbers play an indispensable role in human communication and economics. Do you want to know something about numbers?   In ‘Talking about numbers’ the author takes you on a mathematical voyage of discovery in number theory.   Title Talking about numbers, A mathematical voyage of discovery / …

Talking about numbers, A mathematical voyage of discovery / Over getallen gesproken, Een wiskundige ontdekkingsreis Read More »

Referentiemodellen in het domein Multicriteria – INK-model

1 INK-model 1.1 Toelichting m het INK-model te kunnen positioneren, beschrijven we eerst kort de achtergrond van kwaliteitsmanagement en de oorsprong van het INK-model, het Europese Quality Award Model. De literatuur over kwaliteitsmanagement geeft een aantal ingangen voor het meten van de kwaliteit en de kwaliteitsverbeteringen binnen de organisatie. ‘Quality’ is in ISO9000:2005 gedefinieerd als: …

Referentiemodellen in het domein Multicriteria – INK-model Read More »

Referentiemodellen in het domein Process – OPM3

1 Toelichting OPM3 staat voor Organizational Project Management Maturity Model. Het volwassenheidsmodel OPM3 is ontwikkeld door een werkgroep van het Project Management Institute (PMI). OPM3 is door deze werkgroep in een periode van vijf jaar in samenspraak met achthonderd projectmanagers in meer dan dertig landen opgesteld. De eerste publicatie dateert uit 1998, daarna is het …

Referentiemodellen in het domein Process – OPM3 Read More »

Referentiemodellen in het domein Multicriteria – VCM

1 Competing Values Model 1.1 Toelichting Van de hand van Robert Quinn en John Rohrbaugh verschenen in 1981 en 1983 twee publicaties die tot op de dag van vandaag impact hebben binnen het organisatie- advieswerk en de bestuurs- en organisatiewetenschap. Het gaat om een publicatie in de ‘Public Productivity Review’ uit 1981 over de ‘competing …

Referentiemodellen in het domein Multicriteria – VCM Read More »

Referentiemodellen in het domein Multicriteria – 7 S’en model

‘Analysis is the art of creation through destruction.’ (P.S. Baber, Cassie Draws the Universe) 1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn de methoden, standaarden, best practices en frameworks beschreven die gerubriceerd zijn onder het domein Multicriteria. Per methode, standaard, best practice en framework volgt een toelichting, gebaseerd op de hoofdbron van de methode, standaard, best practice …

Referentiemodellen in het domein Multicriteria – 7 S’en model Read More »

Subscribe and receive the ebook: Global Standards and Publications - Edition 2020/2021