De methode CATS CM®

CATS CM® in een notendop
Auteur: Linda Tonkes

De methode CATS CM®

Met de kennis uit mijn eerdere blogs wordt het in deze blog tijd de methode CATS CM te introduceren. Contractmanagement is kortweg gezegd het realiseren van contractdoelstellingen. Om tot die vooraf gestelde resultaten te komen, pas je CATS CM® toe.  De contractmanagementmethode is vormgegeven aan de hand van vier pijlers. In dit deel van de blogreeks een beknopte uiteenzetting van deze fundamenten.

Laten we beginnen met een uitgebreidere definitie van contractmanagement:

Contractmanagement is het realiseren van de met het contract beoogde doelstellingen door tijdens de uitvoeringsfase van een contract proactief van alle in het contract vastgelegde verantwoordelijkheden, verplichtingen, procedures, afspraken, voorwaarden en tarieven de naleving te bewaken, alle onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en hiaten op te lossen, alle met het contract gepaard gaande risico’s te beheersen en de gewenste wijzigingen in het contract te verzorgen.

De definitie geeft al aan dat het dus om contractmanagement in de uitvoeringsfase gaat. Zoals ik in mijn vorige blog beschreef, leidt dat nooit tot optimaal succes als dit proces niet is verankerd in de contractcreatie.

Wanneer je dat relateert aan de zes fasen van CATS-contractlevenscyclus, ziet dat er als volgt uit:

Zes fasen van CATS-Contractlevenscyclus

De vier pijlers van de methode CATS CM®

Vanaf fase vier in het CATS-contractlevenscyclus gaat het daadwerkelijk toepassen van de CATS CM® methode beginnen.

De methode is gebaseerd op 4 pijlers:

  1. Het onderscheid tussen De Overeengekomen Prestatie en Alle Overige Contractafspraken binnen een contract.
  2. De rollen die rondom een contract ontstaan en die voor een succesvolle uitvoering van het contract moeten zijn belegd.
  3. De Contractmanagement Essentials (CM Essentials), de onderwerpen waar de aandacht van de contractmanager zich op dient te richten.
  4. Het contractmanagementproces opgebouwd uit zes stappen en de invulling door middel van contractmanagementscenario’s.

Hieronder behandel ik iedere pijler in het kort. In de volgende blogs uit de reeks ‘CATS CM® in een notendop’ ga ik op iedere pijler dieper in.

De Overeengekomen Prestatie en Alle Overige Contractafspraken

Ieder contract bestaat uit een beschrijving van “De Overeengekomen Prestatie” en “Alle Overige Contractafspraken”. Het onderscheid is in CATS CM® de basis voor de rolverdeling tussen de contractmanager en de realisatie-en verificatiemanager. Deze laatste rol wordt vaak gecombineerd met de service- of projectmanagementrol binnen organisaties.

De rollen

Een contract vraagt om minimaal drie rollen voor een optimale uitvoering: contracteigenaar, contractmanager en service manager.

Contractmanagement Essentials

Iedere rol heeft zijn eigen aandachtsgebieden en focus. De Contractmanagement Essentials zijn de belangrijkste tien aandachtsgebieden voor de contractmanager. De methode CATS CM® helpt een op het contract en de organisatie afgestemde aanpak van iedere Contractmanagement Essential realiseren, zonder de beheersbaarheid van het proces daarbij in gevaar te brengen.

Het contractmanagementproces en de contractmanagementscenario’s

Het contractmanagementproces bestaat uit zes fundamentele stappen: Initiate, Plan, Do, Check, Act (kwaliteitscirkel van Deming) en Conclude. De contractmanagementscenario’s geven de mogelijkheid om per type contract (en daarmee per type samenwerking) de invulling van de stappen in activiteiten op maat te maken.

Dit is de achtste blog uit de reeks ‘CATS CM® in een notendop’ waarin we je meenemen in onze visie en methode.  Heb je vragen aan Linda Tonkes en Gert-Jan Vlasveld, de auteurs van het boek CATS CM® versie 4? Stuur een mail naar secretariaat@cmpartners.nl!

Publicatie: Van Haren Publishing 
Verkoop: Managementboek

The post De methode CATS CM® appeared first on EN | Van Haren Publishing.

Subscribe and receive the ebook: Global Standards and Publications - Edition 2020/2021